Z0

銀光美術燈大批發   藝術單吸燈篇    聯絡電話:08-7888654 7882261 FAX-7800383 手機:0920-265-955(陳)
email: chenange@ms14.hinet.net
     
 型號:UE-1002

規格:省電燈泡單吸燈 (淺藍色)

 價格:150-

省電燈管.燈泡另計

 

 
    
 型號:UE-2408-1

規格:省電燈泡單吸燈 (白色)

 價格:120-

省電燈管.燈泡另計

 

 

 
    
 型號:UE-2408-1L

規格:省電燈泡單吸燈 (淺綠色)

 價格:120-

省電燈管.燈泡另計

 

 
    

   潮州鎮中山路58號電08-78861  行動電話: 0920-265955ail 

 往下一頁 (Z0) (Z01) (Z02) (Z03) (Z04) (Z05) (Z06)  (Z07) (Z08) (Z09) (Z10) (Z11) (Z12)

 回美術燈篇 回銀光首頁 聯絡我們 Z0