A0

銀光美術燈大批發   藝術吸燈篇    聯絡電話:08-7888654 7882261 FAX-7800383 手機:0920-265-955(陳)
email: chenange@ms14.hinet.net
     
 型號:DL-10829-8

規格:金座8燈 附IC (吸頂式)

價格:3000-

省電燈管.燈泡另計

 
    
 型號:DL-10873-8

規格:銀座8燈 附IC  (吸頂式)

價格:2800-

省電燈管.燈泡另計

 

 
    
 型號:DL-10829-6

規格:金+銀座6燈  附IC(吸頂式)

價格:2500-

省電燈管.燈泡另計

 

 
    

   潮州鎮中山58號電08-7882261  行動電話: 0920-265955ail 

 往下一頁 (A0) (A1) (A2) (A3) (A4) (A5) (A6) (A7) (A8) (A9) (A10)

      (A11) (A12) (A13) (A14) (A15) (A16) (A17) (A18) (A19) (A20) 

      (A21) (A22) (A23) (A24) (A25) (A26) (A27) (A28) (A29) (A30) (A31) (A32)

     回美術燈篇 回銀光首頁 聯絡我們